Moderní web - změna metodiky hodnocení

Teprve dnes jsem si všiml, že na Moderním webu došlo ke změně hodnotící metodiky a přitom k ní došlo už 18. 4. 2005. Myslím si, že to je způsobeno tím, že RSS export, který Moderní web nabízí neodkazuje na stránky Moderního webu, ale přímo na konkrétní weby, které se do galerie MW zařadily.

Pokud jde tu zmíněnou novinku, tak si myslím, že je to dobrý krok. Autoři webů, jejichž weby se do galerie zařadí, si můžou udělat alespoň přibližnou představu o tom, co by ještě měli změnit. Zvláště, pokud se ke svému hodnocení vyjádří i ti, kdo hodnotili.

Bobo - básničky

Tvoje oči

Mám rád tvoje krásné oči,
hlava se mi z toho točí.
Když se do nich podívám,
nevím co pak udělám.

Nejraděj bych v tuto chvíli,
dospěl mými ústy k cíli,
jímž jsou zase tvoje ústa,
tohle nejsou slova pustá,
to není jen luční kvítí,
tohle je co k tobě cítím.

Regulární výraz pro kontrolu e-mailu - update

Na základě konzultace kódu s Jakubem Vránou ze serveru PHP triky jsem se rozhodl kód regulárního výrazu pro kontrolu e-mailu upravit tak, aby již neobsahoval jím nalezené chyby a zároveň aby odpovídal specifikaci uvedené v RFC 2822 a RFC 1035, alespoň podle toho jak jsem je já osobně pochopil s mojí (ne)znalostí angličtiny.

Správný kód je tedy následující (až na výjimky nekomentovaný):

$atom = '[-a-z0-9!#$%&'*+/=?^_`{|}~]'; // znaky ktere mohou byt pred zavinacem
$domain = '([a-z]([-a-z0-9]*[a-z0-9]+)?)'; // znaky, ktere mohou byt v domene
$regex = '^' . $atom . '+(.' . $atom . '+)*' .
'@' .
'(' . $domain . '{1,63}.)+' . $domain . '{2,63}$';
 

Zůstává samozřejmě v platnosti to, že pokud má kód fungovat, musí být použit ve funkci, která nerozlišuje velikost písmen, tedy například ve funkci eregi.


Přeskočit na obsah