Systém novinek v PHP a MySQL - administrační část

Po úspěšném provedení instalce systému novinek se, pokud jste dodrželi postup instalace, administrační část nachází na adrese:

 • http://AdresaVasehoWebu/news/

Kdykoliv potřebujete přidat novinku, zadejte tuto adresu. Systém zobrazí formulář pro zadání přihlašovacího jména a hesla (to jsou ty údaje, které jste zadávali při instalaci). Pokud zadáte správné údaje a odešlete formulář, systém se přepne do tzv. administrační části.

Administrační část

Administrační část se skládá z hlavičky, ve které se zobrazuje Vaše přihlašovací jméno a odkaz pro odhlášení, na dalším řádku se pak zobrazuje počet novinek a možnost přidání nové novinky. Pod touto hlavičkou se pak zobrazuje tabulka se seznamem všech novinek v databázi (verze 1.0 zatím nepodporuje žádné stránkování, proto se zobrazují všechny novinky uložené v databázi). Samozřejmě, že po instalaci systému v databázi žádná novinka není, takže se nezobrazuje ani tato tabulka (zobrazí se po založení první novinky).

Přidávání novinek

Ovládání systému je velice jednoduché. Klepnutím na odkaz Přidat novou novinku se zobrazí formulář pro přidání nové novinky. Ten obsahuje položky:

 • Datum
 • Nadpis novinky
 • Obsah novinky
 • přepínač zobrazovat datum novinky
 • přepínač formátovat obsah novinky

Povinné jsou položky Datum a Obsah novinky. Pokud vyplníte položky Datum a Nadpis novinky a ponecháte přepínač zobrazovat datum novinky zatržený, bude se při vypisování novinky zobrazovat jako její nadpis nejen datum, ale i zadaný nadpis (oddělený od data pomlčkou). Pokud vypnete zatržení přepínače zobrazovat datum novinky, nebude se při vypisování této novinky vypisovat zadané datum, ale položka Nadpis novinky se stane povinnou položkou pro vyplnění formuláře (bude se pak vypisovat místo data).

Přepínač formátovat obsah novinky slouží k tomu, aby se při vypisování novinky na stránkách povolilo (přepínač zapnutý) nebo zakázalo (přepínač vypnutý) formátování zapsaného textu převaděčem Texy (syntaxe viz Texy syntax), který můj systém používá. Doporučuji tento přepínač ponechat zatržený. Vzhledem k tomu, že můj systém umožňuje novinky zobrazovat ve třech módech, je potřeba na to myslet při vyplňování jejich obsahu. Dva zobrazovací módy zobrazují novinky jako seznamy (seznam definic DL a netříděný seznam UL) a při jejich použití je Texy nastaveno tak, aby obsah novinky formátovalo jako řádkový element, nikoliv jako odstavec. Odstavcové formátování obsahu novinek je nastavenou pouze při vypisování třetím módem (odstavce P). Při vypisování obsahu novinek v administrační části k žádnému formátování nedochází.

Editace novinek

Můj systém umožňuje nejen novinky přidávat, ale rovněž je editovat nebo mazat. K tomuto účelu slouží příslušné odkazy u každé novinky zobrazené v tabulce administrační části novinek. Funkčnost těchto odkazů snad není nutné popisovat — je pochopitelná z kontextu.

Systém novinek v PHP a MySQL - popis instalace

Takže celý systém novinek sestává z několika souborů a podadresářů zahrnutých do adresáře news. Před vlastní instalací na webový server je třeba udělat úpravu do souboru dbconnect.php, který se nachází v podadresáři inc. Tento soubor totiž obsahuje informace o připojení k databázi:

 • adresu serveru,
 • přihlašovací jméno k databázi,
 • přihlašovací heslo k databázi,
 • název databáze.

Po zapsání správných hodnot a uložení souboru je nutné nakopírovat celý obsah adresáře news (tedy včetně tohoto adresáře) na webový server (nejlépe do rootu Vaší webové prezentace). Instalaci pak spustíte zadáním adresy:

 • http://AdresaVasehoWebu/news/news-install.php

V prvním kroku se vytvoří příslušné databázové tabulky a ve druhém kroku Vás instalce vyzve k definici administrátorského účtu (jméno, heslo a e-mail — na zadaný e-mail se zadané informace odešlou). Tím je instalace hotova a můžete začít se systémem pracovat.


Přeskočit na obsah