Výkřik do tmy

Někteří lidi fakt nepřemýšlí a nejhořší jsou vysokoškolsky vzdělaní lidé.

Příklad za všechny. Píše nám nějaký "pan Ing." připomínku typu:
"Ceník MHD máte chybně. Co s tím hodláte dělat?"

Jízdních řádů MHD máme něco málo přes 100. On si asi myslí, že mu vidím do hlavy a že vím, které MHD z té více než stovky měl na mysli?!! KKT


Přeskočit na obsah