Systém novinek v PHP a MySQL - popis tabulek

Než začnu popisovat to, jak celý systém funguje, měl bych asi nejdřív popsat definice tabulek. Celý systém se skládá ze dvou tabulek — tabulka bb_users a tabulka bb_news, přičemž hlavní a nejdůležitější tabulkou je tabulka bb_news, ve které jsou uloženy všechny novinky.

Tabulka bb_users

Tabulka slouží pouze pro uložení přihlašovacího jména, hesla a e-mailu tzv. administrátora novinek. Vzhledem k tomu, že jsem ten systém dělal v podstatě pouze pro sebe, tak se mi nechtělo systém navrhovat moc sofistikovaně a rozhodl jsem se, že k němu bude mít přístup pouze jeden uživatel. Do budoucna to půjde případně rozšířit.

Tabulku jsem vytvořil následujícím SQL příkazem:

CREATE TABLE bb_users (
  id INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  user VARCHAR(32) NOT NULL,
  pass VARCHAR(32) NOT NULL,
  mail VARCHAR(255) NOT NULL,
  PRIMARY KEY(id)
)

Obsahuje atributy:

  • id (jednoznačný identifikátor, automaticky se inkrementující),
  • user (jménoo uživatele),
  • pass (heslo),
  • mail (e-mailová adresa).

Tabulka bb_news

Tabulka slouží k uložení všech novinek. Vytvořil jsem ji nálsedujícím SQL příkazem:

CREATE TABLE bb_news (
  id INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  date DATE NOT NULL DEFAULT '0000-00-00',
  head VARCHAR(50) NOT NULL,
  cont TEXT NOT NULL,
  showdate ENUM('0','1') NOT NULL DEFAULT '1',
  formatcont ENUM('0','1') NOT NULL DEFAULT '1',
  PRIMARY KEY(id)
)

Obsahuje atributy:

  • id (jednoznačný identifikátor, automaticky se inkrementující),
  • date (datum novinky),
  • head (nadpis novinky),
  • cont (vlastní obsah novinky),
  • showdate (přepínač toho, zda se má při vypisování novinky vypisovat datum novinky),
  • formatcont (přepínač toho, zda se má při vypisování novinky provádět formátování obsahu novinky).

Komentáře

Přidání komentáře...


Poznámky k vyplnění formuláře

Nepoužívejte žádné HTML značky.
URL začínající http:// nebo ftp:// budou převedeny na odkaz.
Aby byl odkaz funkční, musí být z obou stran URL mezera.

   


Přeskočit na obsah