Data k výsledku výzkumu mobilních prohlížečů

Chtěl bych zveřejnit nějaká data, která přispěla k mému výsledku výzkumu mobilních prohlížečů.

Metodika

Postupoval jsem tak, že jsem provedl odhad nejčastěji se vyskytujících řetězců v identifikacích mobilních prohlížečů. Tím odhadem mám na mysli to, že jsem se podíval na identifikace a řetězec, který se na první pohled vyskytoval nejčastěji jsem použil. Poté jsem počítal četnosti jednotlivých řetězců a kontroloval řádky, které do výsledku nezapadly a zjistil tak další řetězce, které se daly použít.

Postupným počítáním četností výskytu těchto řetězců jsem dospěl až ke konečnému sestavení řetězce.

Graf četnosti výskytu jednotlivých řetězců — slučovací metoda

Tento graf vyjadřuje počet výskytů jednotlivých částí konečného řetězce na vzorku 5102 identifikací bez ohledu na to, jestli se již nevyskytovala některá jiná část řetězce (slučovací metoda).

Graf četnosti výskytu jednotlivých řetězců — slučovací metoda

Klepnutím na obrázek můžete zobrazit jeho zvětšenou variantu.

Graf četnosti výskytu jednotlivých řetězců — vylučovací metoda

Tento graf vyjadřuje počet výskytů jednotlivých řetezců po aplikaci vylučovací metody, která spočívala v několikanásobném (přibližně čtyřnásobném) procházení řetězců seřazených podle počtu jejich výskytu a nezapočítání jejich výskytu, pokud se již vyskytl některý řetězec s vyšším počtem výskytů (vylučovací metoda).

Graf četnosti výskytu jednotlivých řetězců — vylučovací metoda

Klepnutím na obrázek můžete zobrazit jeho zvětšenou variantu.

Komentáře

Přidání komentáře...


Poznámky k vyplnění formuláře

Nepoužívejte žádné HTML značky.
URL začínající http:// nebo ftp:// budou převedeny na odkaz.
Aby byl odkaz funkční, musí být z obou stran URL mezera.

   


Přeskočit na obsah